Trách nhiệm của hãng khi delay hoặc hủy chuyến bay

Delay và hủy chuyến bay là điều không một hãng hàng không nào và khách hàng nào mong muốn  cả. Tuy nhiên nếu trường hợp này xảy ra, thì các hãng hàng không có những thông báo và bồi thường cho hành khách của mình tại điều 7, Thông tư số 36/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 01/12/2014.

1. Hãng hàng không đó phải thông báo nhanh chóng thông tin về hành trình đó tới các đơn vị liên quan trực tiếp đến chuyến như cảng hàng không, đơn vị cung cấp kĩ thuật trao đổi mặt đất; bố trí viên chức thông tin và đơn vị mang đến các dịch vụ mà hành khách được hưởng theo quy tắc, xử lý băn khoăn và nhu cầu của hành khách trên tài sở tình hình thực tại và quy tắc của pháp luật.

2. Trường hợp chuyến bay bị chậm chuyến so với thời gian bay dự định là 15 phút trở lên, hãng hàng không có trách nhiệm:

a ) Thông tin cho hành khách các thông tin liên quan đến chuyến bay, chi tiết như sau: số hiệu chuyến bay và chặng bay; nguyên nhân của việc chậm chuyến, ngắt đoạn vận chuyển; thời giờ cất cánh dự định hoặc dự định thay thế; phòng ban trợ giúp hành khách.

b ) Xin lỗi hành khách.

Trách nhiệm của hãng khi delay hoặc hủy chuyến bay

3. Trường hợp khách đã lên chỗ trên máy bay nhưng việc vận tải bị chậm, ngắt đoạn, huỷ chuyến, hãng hàng không có trách nhiệm đáp ứng hành khách trên chuyến bay theo quy tắc sau:

– Thời gian chậm từ 2 giờ thì hãng phải đáp ứng nước uống nhẹ cho hành khách.

Tổng đài tư vấn HỖ TRỢ 24/7
0931.309.515 - 0931.309.525

– Thời gian chậm từ 3 giờ trở lên phải đáp bữa ăn khi nếu nằm trong khoảng: từ 06h00 đến 08h00 đáp ứng bữa sáng, từ 12h00 đến 14h00 đáp ứng bữa trưa, từ 19h00 đến 21h00 đáp ứng bữa tối.

– Thời gian bay chậm từ 6 giờ trở lên (từ 7 giờ đến trước 22 giờ) phải bố trí nơi nghỉ ngơi thích hợp với đạt yêu cầu thực tại của cảng hàng không.

– Thời gian chậm từ 6 giờ trở lên (từ 22 giờ hôm trước đến 7 giờ hôm sau) phải bố trí chỗ ngủ, nghỉ thích hợp với đạt yêu cầu thực tại của địa phương đó nếu được sự chấp thuận của hành khách.

4. Hãng hàng không được miễn trừ việc thực hiện trách nhiệm tại các điểm nói trên trong các trường hợp:

a ) Thay đổi do thời tiết có ảnh hưởng xấu đến chuyến bay.

b ) Những nguy hiểm an ninh ảnh hưởng đến việc khai thác chuyến bay;

c ) Chuyến bay chẳng thể thực hiện do quyết định của các cơ quan quốc gia có thẩm quyền mà không phải do lỗi của người vận chuyển.

5. Đơn vị cảng hàng không phải là đơn vị hoặc yêu cầu đơn vị khác mang đến dịch vụ ẩm thực cho hành khách tại sân bay trong trường hợp các chuyến bay bị chậm, ngắt đoạn, huỷ chuyến.

Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt vé máy bay hãng Vietnam Airlines, liên hệ trực tiếp đại lý vietnamaairlines theo số hotline 0931.309.525 hoặc 0931.309.515